Førstehjælp Mennesker PDF
Fysisk førstehjælpskurser:

Mange danskere ca. 5000 får hvert år hjertestop uden for Sygehusene. Det er ikke mange der overlever, hvis  ikke der er nogen tilstede, der kan give hjerte-lunge-redning (livreddende førstehjælp) indtil ambulancen når frem. Men ved hurtig og effektiv førstehjælp stiger chancerne for at overleve.

Risikoen for at blive vidne til et hjertestop på arbejdet eller i hjemmet er lille, men kan ske for alle. Derudover er der alle de andre skader, små som store, hvor et førstehjælpskursus kan gøre foskellen mellem liv og død.

 

Psykisk førstehjælpkurser eller foredrag:

Psykisk førstehjælp er med til at forstå psykiske påvirkninger og reaktioner hos mennesker, der rammes af voldsomme begivenheder på arbejde eller privat.
Hver  dag sker der begivenheder, der kan resultere i en personlig hændelse. Det er begivenheder, der kan ramme os alle. 
Et kursus i Psykisk førstehjælp er med til at skabe forståelse for en hændelses natur, så man bedre kan takle de forskellige reaktioner, en person i krise gennemløber.
En peson som har gennemgået et Psykisk førstehjælpskursus vil også bedre kunne takle egne hændelser.


Det at kunne førstehjælp gør en forskel.