Artikelindeks
Kursus moduler
Hjerte-Lunge-Redning
Livreddende Førstehjælp
Førstehjælp ved tilskadekomst
Førstehjælp ved sygdomme
Genoplivning med hjertestarter
Rutinering i livreddende førstehjælp A
Rutinering i livreddende førstehjælp B
Rutinering i livreddende førstehjælp C
Færdselsrelateret førstehjælp
Alle sider


Kursus moduler:

Der kan laves kurser som præcis passer til jeres behov. Jeg kommer ud til jer og holder kurset eller I kommer til mig.
Vi samarbejder om at finde en undervisningtid som passer jer, det kan være i dagtimerne, om aftenen eller i weekenden.

Førstehjælp er i dag opdelt i moduler. 

Indholdet i disse moduler kan du finde øverst på siden. 

Kontaktoplysninger: Knud Bach  mobiltlf: 2539 7573 eller Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 Hjerte-Lunge-Redning 
 
Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning.
 
Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
- anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter
- yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning
- alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede

Have forståelse af:
- overlevelseskæden
- de enkelte trins placering i den samlede rækkefølge af basal genoplivning.
Indhold
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Overlevelseskæden
Hjerte-Lunge-Redning
Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed
Kontrol af bevidsthed
Råb på hjælp
Frie luftveje
Kontrol af åndedræt
Alarmering
Hjertemassage
Kunstigt åndedræt
Aflåst sideleje

Tid
3 timer

Til toppen af siden

 Livreddende førstehjælp

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
- handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
- yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock som følge af ulykker
- forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

Have forståelse af:
- den livsvigtige ilttransport
- virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger og el-ulykker samt shock


Indhold
Forhold ved større ulykker
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
ivreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
Alarmering
Shock
Psykisk førstehjælp
Blødninger
Hovedlæsioner
Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
Forbrændinger
Forgiftninger og ætsninger
El-ulykker

Tid
3 timer.

Til toppen af siden 

 


Førstehjælp ved tilskadekomst

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
- handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst og småskader
- yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader
- forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den tilskadekomne
- foretage en alarmering via 1-1-2

Samt kunne nævne:
- virkninger og symptomer for mindre knoglebrud, ledskred, forstuvninger, muskelskader,  almen kuldepåvirkning, forfrysninger, mindre forbrændinger, solstik og hedeslag, småskader og shock
- forskellen på et lukket og et åbent brud samt forskellen på et ledskred og en forstuvning

Indhold
Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader
Småskader
Mindre knoglebrud
Ledskred, forstuvninger og muskelskader
Støtteforbindinger
Armslynge
Almen kuldepåvirkning og forfrysninger
Varmepåvirkning og mindre forbrændinger
Solstik og hedeslag
Shock
Psykisk førstehjælp
Alarmering

Tid
3 timer.

Til toppen af siden 

 Førstehjælp ved sygdomme

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
- handle hensigtsmæssigt ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
- yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
- forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den syge
- identificere symptomerne på de enkelte alvorlige pludselig opståede sygdomme
- foretage en alarmering via 1-1-2

Samt kunne nævne:
- virkninger og symptomer for alvorlige pludselig opståede sygdomme, der medfører smerter i brystet, smerter i bughulen, kramper, vejrtrækningsbesvær, ændret bevidsthedstilstand eller infektioner samt virkninger og symptomer for sukkersyge og shock

Indhold

Almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
Smerter i brystet
Smerter i bughulen
Vejrtrækningsbesvær
Ændret bevidsthedstilstand
Kramper
Sygdomme
Sukkersyge
Infektioner
Lejringer
Shock
Psykisk førstehjælpAlarmering

Tid
3 timer.

Til toppen af siden

 


Genoplivning med hjertestarter

Førstehjælpsmodulet forudsætter forudgående gennemførelse af enten 12 timers grundkursus i førstehjælp, 30 timers udvidet kursus i førstehjælp eller førstehjælpsmodulet Hjerte-Lunge-Redning.

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning og ved brug af hjertestarter.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne

- årsager til hjertestop
- montere og betjene en hjertestarter
- yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden åndedræt med en hjertestarter til rådighed

Have forståelse af:
- sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
- indikationer for anvendelse af hjertestarter
- situationer som kan kræve særlig opmærksomhed inden anvendelse af hjertestarter

Indhold
Hjerte-Lunge-Redning med hjertestarter
Hjerterytmeforstyrrelse
Blodprop i hjertet
Opbygning af hjertestarter
Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
Indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter
Betjening af hjertestarter

Tid
3 eller 4 timer (alt efter om førstehjælpsmodulet gennemføres i forlængelse af et førstehjælpskursus eller som en udbygning af et tidligere gennemført førstehjælpskursus).

Til toppen af siden

 


Rutinering i livreddende førstehjælp A

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører spærring af luftvejene.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

-     handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
-     yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene som følge af ulykker
-      føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

Indhold
Forhold ved større ulykker
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
Alarmering
Psykisk førstehjælp
Praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører spærring af luftvejene

Tid
3 timer.

Til toppen af siden

 


Rutinering i livreddende førstehjælp B

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat eller standset vejrtrækning.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
- handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
- yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører nedsat eller standset vejrtrækning som følge af ulykker
- føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

Indhold
Forhold ved større ulykker
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
Alarmering
Psykisk førstehjælp

Praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører nedsat eller standset vejrtrækning

Tid
3 timer.

Til toppen af siden

 


Rutinering i livreddende førstehjælp C

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat eller standset cirkulation.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
- handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
- yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører nedsat eller standset cirkulation som følge af ulykker
- forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

Indhold
Forhold ved større ulykker
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
Alarmering
Shock
Psykisk førstehjælp
Praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører nedsat eller standset cirkulation

Tid
3 timer.

Til toppen af siden

 


Færdselsrelateret førstehjælp

Pr. 1. oktober 2006 skal alle, der skal erhverve kørekort første gang jf. kørekortbekendtgørelsen have gennemført 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp inden for det seneste år.
De 7 timers kursus er sammensat af førstehjælpsmodulet Hjerte-Lunge-Redning på 3 timer og dette færdelsrelateret førstehjælpsmodul på 4 timer.

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

- handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
- yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller schock som følge af trafik- og færdselsrelaterede ulykker
- yde livreddende førstehjælp til hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken samt store ekstremiteter
- foretage nødflytning af en tilskadekommen, hvis det vurderes nødvendigt
- forebygge schock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

have forståelse af:
- den livsvigtige ilttransport
- virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken.

Indhold
Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Nødflytning
Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport
Alarmering
Shock
Psykisk førstehjælp
Blødninger
Hovedlæsioner
Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
Brud på arme og ben

Tid
4 timer

 Til toppen af siden