Kursus moduler
Artikelindeks
Kursus moduler
Hjerte-Lunge-Redning
Livreddende Førstehjælp
Førstehjælp ved tilskadekomst
Førstehjælp ved sygdomme
Genoplivning med hjertestarter
Rutinering i livreddende førstehjælp A
Rutinering i livreddende førstehjælp B
Rutinering i livreddende førstehjælp C
Færdselsrelateret førstehjælp
Alle sider

Rutinering i livreddende førstehjælp A

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører spærring af luftvejene.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

-     handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
-     yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene som følge af ulykker
-      føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

Indhold
Forhold ved større ulykker
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
Alarmering
Psykisk førstehjælp
Praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører spærring af luftvejene

Tid
3 timer.

Til toppen af siden