Kursus moduler
Artikelindeks
Kursus moduler
Hjerte-Lunge-Redning
Livreddende Førstehjælp
Førstehjælp ved tilskadekomst
Førstehjælp ved sygdomme
Genoplivning med hjertestarter
Rutinering i livreddende førstehjælp A
Rutinering i livreddende førstehjælp B
Rutinering i livreddende førstehjælp C
Færdselsrelateret førstehjælp
Alle sider

Genoplivning med hjertestarter

Førstehjælpsmodulet forudsætter forudgående gennemførelse af enten 12 timers grundkursus i førstehjælp, 30 timers udvidet kursus i førstehjælp eller førstehjælpsmodulet Hjerte-Lunge-Redning.

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning og ved brug af hjertestarter.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne

- årsager til hjertestop
- montere og betjene en hjertestarter
- yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden åndedræt med en hjertestarter til rådighed

Have forståelse af:
- sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
- indikationer for anvendelse af hjertestarter
- situationer som kan kræve særlig opmærksomhed inden anvendelse af hjertestarter

Indhold
Hjerte-Lunge-Redning med hjertestarter
Hjerterytmeforstyrrelse
Blodprop i hjertet
Opbygning af hjertestarter
Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
Indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter
Betjening af hjertestarter

Tid
3 eller 4 timer (alt efter om førstehjælpsmodulet gennemføres i forlængelse af et førstehjælpskursus eller som en udbygning af et tidligere gennemført førstehjælpskursus).

Til toppen af siden