Kursus moduler
Artikelindeks
Kursus moduler
Hjerte-Lunge-Redning
Livreddende Førstehjælp
Førstehjælp ved tilskadekomst
Førstehjælp ved sygdomme
Genoplivning med hjertestarter
Rutinering i livreddende førstehjælp A
Rutinering i livreddende førstehjælp B
Rutinering i livreddende førstehjælp C
Færdselsrelateret førstehjælp
Alle sider


Førstehjælp ved sygdomme

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
- handle hensigtsmæssigt ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
- yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
- forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den syge
- identificere symptomerne på de enkelte alvorlige pludselig opståede sygdomme
- foretage en alarmering via 1-1-2

Samt kunne nævne:
- virkninger og symptomer for alvorlige pludselig opståede sygdomme, der medfører smerter i brystet, smerter i bughulen, kramper, vejrtrækningsbesvær, ændret bevidsthedstilstand eller infektioner samt virkninger og symptomer for sukkersyge og shock

Indhold

Almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
Smerter i brystet
Smerter i bughulen
Vejrtrækningsbesvær
Ændret bevidsthedstilstand
Kramper
Sygdomme
Sukkersyge
Infektioner
Lejringer
Shock
Psykisk førstehjælpAlarmering

Tid
3 timer.

Til toppen af siden