Kursus moduler
Artikelindeks
Kursus moduler
Hjerte-Lunge-Redning
Livreddende Førstehjælp
Førstehjælp ved tilskadekomst
Førstehjælp ved sygdomme
Genoplivning med hjertestarter
Rutinering i livreddende førstehjælp A
Rutinering i livreddende førstehjælp B
Rutinering i livreddende førstehjælp C
Færdselsrelateret førstehjælp
Alle sider

Førstehjælp ved tilskadekomst

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
- handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst og småskader
- yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader
- forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den tilskadekomne
- foretage en alarmering via 1-1-2

Samt kunne nævne:
- virkninger og symptomer for mindre knoglebrud, ledskred, forstuvninger, muskelskader,  almen kuldepåvirkning, forfrysninger, mindre forbrændinger, solstik og hedeslag, småskader og shock
- forskellen på et lukket og et åbent brud samt forskellen på et ledskred og en forstuvning

Indhold
Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader
Småskader
Mindre knoglebrud
Ledskred, forstuvninger og muskelskader
Støtteforbindinger
Armslynge
Almen kuldepåvirkning og forfrysninger
Varmepåvirkning og mindre forbrændinger
Solstik og hedeslag
Shock
Psykisk førstehjælp
Alarmering

Tid
3 timer.

Til toppen af siden