Kursus moduler
Artikelindeks
Kursus moduler
Hjerte-Lunge-Redning
Livreddende Førstehjælp
Førstehjælp ved tilskadekomst
Førstehjælp ved sygdomme
Genoplivning med hjertestarter
Rutinering i livreddende førstehjælp A
Rutinering i livreddende førstehjælp B
Rutinering i livreddende førstehjælp C
Færdselsrelateret førstehjælp
Alle sider


Livreddende førstehjælp

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
- handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
- yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock som følge af ulykker
- forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

Have forståelse af:
- den livsvigtige ilttransport
- virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger og el-ulykker samt shock


Indhold
Forhold ved større ulykker
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
ivreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
Alarmering
Shock
Psykisk førstehjælp
Blødninger
Hovedlæsioner
Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
Forbrændinger
Forgiftninger og ætsninger
El-ulykker

Tid
3 timer.

Til toppen af siden